Výpis systémových zpráv

Intenzifikace odsíření mokré vypírky v Plzeňské energetice a.s.

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 23.07.2018  
Datum zrušení 19.03.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 23.07.2018
Označení verze Aktuální  (21.02.2019 15:01:32)
Systémové číslo P18V00006013
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Intenzifikace odsíření mokré vypírky v Plzeňské energetice a.s.
Druh Dodávky
Popis Předmětem Zakázky je Dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s přípravou a provedením intenzifikace stávající technologie odsíření na bázi mokré vápencové vypírky spalin ve společnosti Plzeňská energetika a.s. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“.
Základní rozsah Díla - Zadavatel předpokládá následující základní rozsah Díla tvořící Zakázku:
- zpracování dokumentace nutné pro přípravu a realizaci Díla, a to zejména v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a další dokumentace včetně dodavatelské nutné pro zboží, služby a další činnosti spojené s přípravou a realizací Díla včetně jeho vyzkoušení, uvedení do provozu a předání Zadavateli, a
- případné demolice a odstranění stávajících staveb, sítí anebo zařízení v místě provádění Díla, a to včetně nutných souvisejících přeložek stávajících staveb, sítí anebo zařízení Zadavatele, které nesmí být prováděním Díla dotčeny, vše v rozsahu nutném pro provedení Díla, a
- úpravy a modernizace části stávající technologie, dodávku nové technologie, montáž, vyzkoušení a uvedení do provozu a provedení takových úprav, aby bylo dosaženo požadované výstupní koncentrace SO2 max. 145 mg/Nm3 a TZL 7 mg/Nm3, a to včetně provedení vazeb na stávající zařízení a stavby, a
- provedení navazujících služeb souvisejících s Dílem jako je koordinace Díla, pojištění, obstarání rozhodnutí správních orgánů v návaznosti na provádění Díla, zaškolení obsluhy zadavatele, řízení kvality a zajištění BOZP při provádění Díla.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jednací řízení s uveřejněním
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ano
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2018-024517
Hlavní místo plnění Plzeňský kraj
Předmět CPV
  • Konstrukční a stavební práce
  • Výstavba elektráren a tepláren
  • Výstavba odsiřovacích zařízení
  • Stavební montážní práce
  • Instalace a montáž elektrických a mechanických zařízení
  • Technicko-inženýrské služby
  • Technické projektování
  • Technická inspekce a testování
Datum ukončení příjmu nabídek 29.08.2018 15:00:00
Lhůta pro podání žádostí o účast
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Plzeňská energetika a.s.
IČO 27411991
Adresa
Tylova 1/57
30100 Plzeň - Jižní Předměstí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 480833

Nahoru