Výpis systémových zpráv

INSTALACE ZDROJŮ Z DŮVODU ENERGETICKÝCH ÚSPOR

Datum uveřejnění 14.06.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 14.06.2018
Označení verze Aktuální  (04.08.2018 14:20:10)
Systémové číslo P18V00004918
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky INSTALACE ZDROJŮ Z DŮVODU ENERGETICKÝCH ÚSPOR
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je zadáván metodou Design and Build. Zhotovitel tedy zpracuje příslušné projektové dokumentace a samotné dílo realizuje.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a s ní související stavební práce, technologie plynové kotelny, kogenerační jednotky a IRC regulace otopné soustavy, včetně příslušenství nezbytného pro jeho provoz. Zadavatel požaduje dodržet minimální výkonové a rozsahové parametry, není-li u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby technologie mohla být instalována v místě určeném zadavatelem. Součástí plnění je také poskytnutí projekčních činnosti, inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a výkon autorského dozoru. Práce zahrnují instalaci nového tepelného hospodářství ve stávající kotelně objektu Domova Duhy, příspěvkové organizace. Činnost technického dozoru stavebníka bude zajišťovat nezávislá osoba a tudíž tato činnost není předmětem této veřejné zakázky. Osoba vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka nesmí být zhotovitel (vybraný dodavatel) ani osoba s ním propojená.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Elektroinstalace přístrojů pro distribuci elektřiny
  • Instalace a montáž kotlů
  • Technické projektování
Datum ukončení příjmu nabídek 03.07.2018 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva INSTALACE ZDROJŮ Z DŮVODU ENERGETICKÝCH ÚSPOR
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Domov Duha, příspěvková organizace
IČO 48804886
Adresa
Hřbitovní 1128/41
74101 Nový Jičín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 7552010006403

Nahoru