Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Inovativní řešení platformy pro pokročilou...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 22.06.2022  
Datum zahájení zadávacího řízení 22.06.2022
Označení verze Aktuální  (22.06.2022 11:05:31)
Systémové číslo P22V00004668
Stav zakázka neukončena (Příjem nabídek)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Inovativní řešení platformy pro pokročilou správu uživatelských identit, založené na metodách umělé inteligence
Druh Služby
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Jedná se o zakázku na služby. Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb poradců a expertů, kteří budou v rámci projektu provádět analýzu, marketing, business plán, implementaci a testování vyvíjeného SW. Vyvíjený softwarový produkt pro inovativní řešení platformy pro pokročilou správu uživatelských identit je založen na využití metod umělé inteligence, resp. strojového učení. Musí být uživatelský přívětivý a nabídnout uživatelům přidanou hodnotu. Software bude integrován a testován ve funkčním prostředí. Software musí být schopný bez problémů komunikovat se servery a tuto komunikaci přenášet.

Zakázka je rozdělena na 2 části, přičemž účastníci jsou oprávnění podat nabídku na obě části zakázky zvlášť, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na obě části zakázky najednou. Podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci se vztahují pro obě části zakázky, pokud není výslovně stanoveno jinak. Každá z částí zakázky bude hodnotící komisí hodnocena odděleně. Zadavatel tedy umožňuje dílčí plnění.

I. část – Poradenské služby pro analýzy, marketing, business

Předmětem této části zakázky budou tyto služby:
• Analýza současného stavu - Bude se jednat o výzkum v oblasti dostupnosti existujících algoritmů, které by mohly sloužit jako podpora vývoje vlastního řešení.
• Studie adaptace a komercionalizace SW řešení - studie zaměřená na podnikatelský záměr využití SW řešení, včetně doporučení následujícího postupu.
• Poradenství a konzultace v big data analýzách - služby expertů v oblasti analýzy velkého množství dat.
• Poradenství a konzultace při přípravě API rozhraní - služby expertů v oblasti tvorby API rozhraní.

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena ve Specifikaci požadovaných služeb, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

II. část – Expertní služby pro implementaci, provoz a testování

Předmětem této části zakázky budou tyto služby:
• Aplikační nástroje pro výzkum a vývoj, systém managementu projektu - po dokončení algoritmu bude nutné tento postupně implementovat do již existujících řešení.
• testování prototypu / softwarového řešení - cílem této služby je zajistit funkční řešení prostřednictvím testování na různých aplikačních nástrojích.

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena ve Specifikaci požadovaných služeb, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 590 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
Datum ukončení příjmu nabídek 12.07.2022 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název WKG Security & IT Communication s.r.o.
IČO 29395976
Adresa
Hasičská 550
70030 Ostrava
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-044283

Nahoru