Výpis systémových zpráv

III. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce

Datum uveřejnění 06.04.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 06.04.2018
Označení verze Aktuální  (01.04.2019 13:00:08)
Systémové číslo P18V00002572
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky III. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce
Druh Stavební práce
Popis Předmětem stavby je III. etapa realizace technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce. Ta zajišťuje dopravní a energetické napojeni 18-ti rodinných domů (výstavba RD není předmětem zakázky). Jedná se o novostavbu. Stavba navazuje na probíhající realizaci I. a II. etapy výstavby. Součástí stavby je skrývka ornice a podorničí, její uložení mezideponii a opětovné použití v lokalitě Bezručova.

Provedení stavby je uvažováno obdobně jako u I. a II. etapy, a to na dvě stavební etapy. V průběhu I. stavební etapy bude realizována technická infrastruktura pro napojení budoucích RD a nezbytná dopravní infrastruktura pro zajištění příjezdu a obsluhy parcel pro výstavby RD. Komunikace budou realizovány bez obrubníků, vrstev krytu asfaltobetonu a dlažby. II. stavební etapa bude realizována až po výstavbě většího počtu rodinných domů (RD). V rámci etapy budou realizovány „finální“ vrstvy krytu zpevněných ploch a vegetační úpravy.

Členění stavby na objekty:
SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 301-1 VODOVOD
SO 301-2 ODBOČKY PŘÍPOJEK VODOVODU
SO 302-1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SO 302-2 ODBOČKY PŘÍPOJEK DEŠTOVÉ KANALIZACE
SO 303-1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
SO 303-2 ODBOČKY PŘÍPOJEK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 501PLYNOVOD VČ. PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK
SO 701PŘIPOJOVACÍ OBJEKTY - ENERGETICKÉ PILÍŘE
SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Zadavatelem (investorem) stavebních objektů SO 101, SO 302, SO 303, SO 401, SO 501, SO 701 a SO 801 je Město Polička.

Zadavatelem (investorem) stavebního objektu SO 301 je Svazek obcí Vodovody Poličsko.


Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:

• projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou vypracoval generální projektant Ing. Aleš Hlavatý, Husova 1848, 530 03 Pardubice, IČO: 88517021, autorizace v oboru Dopravní stavby - ČA 701366 (příloha č. 5 zadávací dokumentace),
• neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace).
• návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4.1 a 4.2 zadávací dokumentace),
• vyjádření dotčených orgánů, která jsou součástí projektové dokumentace (příloha č. 5 zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Vodovody
  • Stavební práce na výstavbě plynovodů
  • Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
  • Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
  • Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
  • Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
  • Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
  • Služby vysazování a údržby zelených ploch
Datum ukončení příjmu nabídek 27.04.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60125748
Smlouva III. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Svazek obcí Vodovody Poličsko
IČO 60125748
Adresa
Palackého nám. 160
57201 Polička
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 228657

Nahoru