Výpis systémových zpráv

„III/4465 Křelov - průtah“

Datum uveřejnění 23.09.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 01.06.2016
Označení verze Aktuální  (23.09.2016 10:05:31)
Systémové číslo P16V00008673
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „III/4465 Křelov - průtah“
Druh Stavební práce
Popis Jedná se o rekonstrukci stávajícího uličního profilu ulice Večeřové komunikace III. třídy číslo 4465.
Návrh spočívá ve výměně povrchu stávajících chodníků pro pěší s doplněním prvků pro bezpečný provoz chodců a bezbariérové uzívaní v souladu s platnou legislativou, vybudování nových chodníků pro pěší, parkovacích zálivů pro osobní vozidla v přidruženém dopravním prostoru, kompletního řešení stávajícího nevyhovujícího odvodnění III/4465 osazením silničních obrubníku, rekonstrukce stávajících sjezdů k rodinným domům a nových uličních vpustí, revizi stávajícího svislého dopravního značení, provedení nového vodorovného dopravního značení a kompletní výměna jednotlivých konstrukčních vrstev III/4465.

Z funkčního hlediska splňují navrhované stavební úpravy zkvalitnění provozu chodců v lokalitě, zkvalitnění řešení statické dopravy na silnici III. Třídy a v neposlední ředě zvýšení kvality provozu silničních vozidel. V neposlední řadě také dochází ke zvýšení bezpečnosti provozu ve vytížené čísti obce. Dotčená silnice III/4465 je hlavní dopravní tepnou spojující obec Křelov-Břuchotín s obcí Horka nad Moravou. Na uvedenou komunikaci jsou napojeny jednotlivé místní komunikace, které zajišťují dopravní obslužnost v obci.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 19 828 797,87 Kč
Druh ZŘ Užší řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 634960
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 01.08.2016 12:00:00
Lhůta pro podání žádostí o účast 20.06.2016 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Křelov-Břuchotín
IČO 63028255
Adresa
Marie Majerové 45
78336 Křelov-Břuchotín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 640187

Nahoru