Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY – 4 ÚSEK

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 02.03.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 27.02.2020
Označení verze Aktuální  (02.03.2020 11:13:42)
Systémové číslo P20V00001483
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY – 4 ÚSEK
Druh Stavební práce
Popis Jedná o společný postup zadavatelů, na základě smlouvy o společném postupu mezi SSOK, Obcí Kladky a Obec Ludmírov
Předmětem veřejné zakázky je:
Úsek č. 4 v délce 2,740 46 km
SO 104 – komunikace úsek číslo 4
Staničení začátku úseku 4: 4,539 54 km (Dětkovice začátek zastavění)
Staničení konce úseku 4: 7,280 00 km (Kladky konce zastavění)
Předmětný úsek je veden intravilánem obce Dětkovice a Kladky na okrese Prostějov v Olomouckém kraji. Z celkové délky je většina trasy vedena obcemi, kde tvoří průtah obcí a to v délce 2566m. Poslední úsek této trasy je pak veden v extravilánu v délce 175m. V části je komunikace lemována obrubníky v další části se nachází úsek s oboustrannými příkopy Začátek čtvrtého stavebního úseku je ve staničení km 4,539 54, kde komunikace naváže na již provedenou třetí etapu výstavby. Ukončení úseku je za poslední zástavbou obce Kladky.
V celé délce komunikace budou střídány dva hlavní typy stavebních úprav komunikace OPRAVA A spočívající v provedení sanací krajů komunikace, s recyklací stávající vrstvy penetračního makadamu (PNA) a ŠD bez přidání pojiv a OPRAVA C spočívající v provedení nové konstrukce s výměnou podloží s částečným využitím stávajících konstrukčních vrstev. Na mostě a nevyměněném propustku bude užita oprava E, která obnáší frézování s obnovou asfaltových vrstev. V celém úseku budou položeny dvě asfaltově vrstvy ACL 16/22 tl 70 mm a ACO 11 tl 50 mm. Provedeny žlaby, obruby a nezpevněné krajnice. Bude provedeno vodorovné a svislé dopravního značení.

Zadavatel upozorňuje, že práce budou prováděny za úplné uzavírky silnice III/37346 s vedením dopravy po objízdné trase. Organizace v době provádění prací bude zajištěna zhotovitelem.
Prohlídka místa realizace není plánovaná, místo je veřejně přístupné
Zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

Předmětem výběrového řízení je pouze stavební objekt SO 104 s rozdělením na jednotlivé investory, se kterými budou následně uzavřeny samostatné smlouvy o dílo:

a) SSOK se zavazuje k uhrazení nákladů za stavební objekty (dále jen SO):
- SO 104.1 – Komunikace úsek číslo 4
- SO 104.2 - Vedlejší rozpočtové náklady, úsek číslo 4

b) Obec Kladky se zavazuje k uhrazení nákladů za stavební objekty
- SO 104.3 Komunikace úsek č. 4 – Obec Kladky

c) Obec Ludmírov se zavazuje k uhrazení nákladů za stavební objekty
- SO 104.4 Komunikace úsek číslo 4 – Obec Ludmírov

Stavební objekty SO 101, SO 102, SO 105 nejsou předmětem tohoto výběrového řízení.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 55 330 868,00 Kč
Druh ZŘ Užší řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2020-007539
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek
Lhůta pro podání žádostí o účast 24.03.2020 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Kladky
IČO 00288331
Adresa
Kladky 19
79854 Kladky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 226515

Nahoru