Výpis systémových zpráv

II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce

Datum uveřejnění 15.07.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 15.07.2016
Označení verze Aktuální  (04.08.2017 14:51:02)
Systémové číslo P16V00006959
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce
Druh Stavební práce
Popis Předmětem stavby je II. etapa realizace technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce. Ta zajišťuje dopravní a energetické napojeni 18-ti rodinných domů (výstavba RD není předmětem zakázky). Jedna se o novostavbu. Stavba navazuje na probíhající realizaci I. etapy výstavby. Součástí stavby je skrývka ornice a podorničí, její uložení (mezideponii) v místě „parku“ a opětovné použití v lokalitě Bezručova.

Členění stavby na objekty:
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy;
SO 301 SO 301-1 Vodovod
SO 301-2 Odbočky přípojek vodovodu
SO 302 SO 302-1 Dešťová kanalizace
SO 302-2 Odbočky přípojek dešťové kanalizace
SO 303 SO 303-1 Splašková kanalizace
SO 303-2 odbočky přípojek splaškové kanalizace
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 501 Plynovod vč. plynovodních přípojek
SO 701 Připojovací objekty - energetické pilíře
SO 801 Sadové úpravy


Zadavatelem (investorem) stavebních objektů SO 101, SO 302, SO 303, SO 401, SO 501, SO 701 a SO 801 je Město Polička.

Zadavatelem (investorem) stavebního objektu SO 301 je Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko.


Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:

• projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou vypracoval Ing. Aleš Hlavatý, Husova 1848, 530 03 Pardubice, IČO: 88517021, autorizace v oboru Dopravní stavby - ČA 701366 (příloha č. 6 zadávací dokumentace),
• neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 7 zadávací dokumentace).


3) Ostatní informace k plnění předmětu veřejné zakázky
Zhotovitel musí strpět a umožnit v rámci akce realizaci elektrických kabelových rozvodů NN a rozvodů optických kabelů, které zajišťují jiní investoři.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 9 128 777,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2016-001794
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Vodovody
  • Stavební práce na výstavbě plynovodů
  • Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
  • Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
  • Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
  • Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
  • Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
  • Služby vysazování a údržby zelených ploch
Datum ukončení příjmu nabídek 09.08.2016 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko
IČO 60125748
Adresa
Palackého nám. 160
57201 Polička
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 228657

Nahoru