Výpis systémových zpráv

Identity Management, Servis Desk a Asset Management pro město Horšovský Týn

Datum uveřejnění 24.08.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 24.08.2018
Označení verze Aktuální  (01.02.2019 11:19:39)
Systémové číslo P18V00006968
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Identity Management, Servis Desk a Asset Management pro město Horšovský Týn
Druh Služby
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a implementace SW komponent pro oblast identity managementu, servis desku a asset managementu pro město Horšovský Týn, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu dodání licencí, zaškolení a zpracování dokumentace.
Předmět dodávky je blíže specifikován v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace, a v technické dokumentaci, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
Předmětem plnění jsou dále služby k zajištění životního cyklu dodaného řešení v prostředí zadavatele v podobě služeb technické podpory. Předmět plnění v podobě služeb technické podpory je blíže specifikován v návrhu smlouvy o technické podpoře, který je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.
Součástí předmětu plnění jsou dále služby a práce dodavatele s dodávkou přímo související a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu.
Nabízené řešení musí splňovat minimální technické parametry specifikované zadavatelem v zadávacích podmínkách, zejména v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Technické dokumentaci.
Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných a odborných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 633 333,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 0002
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 31' 48.6692" N, 12° 56' 39.9368" E
Předmět CPV
  • Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
  • Výpočetní podpora a poradenské služby
Datum ukončení příjmu nabídek 12.09.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Identity Management, Servis Desk a Asset Management pro město Horšovský Týn
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Horšovský Týn
IČO 00253383
Adresa
náměstí Republiky 52
34601 Horšovský Týn
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60064082

Nahoru