Výpis systémových zpráv

ICT infrastruktura pro město Horšovský Týn

Datum uveřejnění 24.08.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 24.08.2018
Označení verze Aktuální  (01.02.2019 11:18:03)
Systémové číslo P18V00006966
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky ICT infrastruktura pro město Horšovský Týn
Druh Dodávky
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení v podobě serverů, diskového úložiště,
aktivních síťových prvků, klimatizační jednotky a dodávka licencí v podobě operačních systémů,
databázového systému, software pro virtualizaci, software pro zálohování a dalších zařízení a licencí
včetně příslušenství obsažených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Technické dokumentaci.
Součástí předmětu plnění jsou dále služby a práce prodávajícího se zařízeními přímo související
a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu, které jsou blíže specifikovány v příloze
číslo 1 a číslo 4 této zadávací dokumentace. Jedná se zejména o montáž, oživení, dodávku
dokumentace, dodávku licencí a zaškolení administrátorů.
Jednotlivá zařízení musejí splňovat minimální technické parametry specifikované zadavatelem
v zadávacích podmínkách, zejména v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Technické
dokumentaci.
Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně
známých platných a odborných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit
nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně
závazných norem.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 836 668,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 0005
Hlavní místo plnění Plzeňský kraj
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 31' 48.6692" N, 12° 56' 39.9368" E
Předmět CPV
  • Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
Datum ukončení příjmu nabídek 12.09.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva ICT infrastruktura pro město Horšovský Týn
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Horšovský Týn
IČO 00253383
Adresa
náměstí Republiky 52
34601 Horšovský Týn
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60064082

Nahoru