Výpis systémových zpráv

Hradčany – kanalizace a ČOV

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 04.09.2015  
Datum zrušení
Datum zahájení zadávacího řízení 04.09.2015
Označení verze Aktuální  (05.02.2016 15:18:28)
Systémové číslo P15V00005654
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Hradčany – kanalizace a ČOV
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je realizace stavby kanalizace a nové čistírny odpadních vod v obci Hradčany. Celková délka nově budované kanalizace je 2.378 m. Součástí stavby jsou rovněž odbočky pro domovní přípojky v celkové délce 524 m, přeložky a přípojky inženýrských sítí k nové ČOV a oprava komunikací. Kapacita nově budované ČOV je 300 EO.
Stavba je navržena v následujícím objektovém členění:
• D.1-1 ČOV Hradčany
• D.1-1.1 Objekt ČOV Hradčany
• D.1-1.2 ČS
• D.1-1.3 JŽ (Jímka na vody ze žump)
• D.1-1.4 Stoka „O” a VO (výustní objekt)
• D.1-1.5 Zpevněné plochy ČOV Hradčany
• D.1-1.6 Oplocení ČOV Hradčany
• D.1-1.7 Terénní a vegetační úpravy
• D.1-2 Stoková síť
• D.1-3 Splaškové odbočky pro domovní přípojky
• D.1-5 Vodovodní přípojka k ČOV Hradčany
• D.1-6 Příjezdová komunikace k ČOV Hradčany
• D.2-1 ČOV Hradčany – technologická část
• D.2-2 ČS – technologická část
• D.2-3 JŽ – technologická část
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 25 960 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 511454
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
  • Výstavba čistíren odpadních vod
Datum ukončení příjmu nabídek 18.11.2015 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Hradčany
IČO 00636282
Adresa
Hradčany 64
75111 Radslavice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 368446

Nahoru