Výpis systémových zpráv

Horšovský Týn, rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží

Datum uveřejnění 05.05.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 05.05.2017
Označení verze Aktuální  (28.02.2018 15:06:17)
Systémové číslo P17V00002684
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Horšovský Týn, rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží
Druh Stavební práce
Popis Výběr zhotovitele stavebních prací podle projektové dokumentace Zbyňka Bartoně, dle zadání starosty.

PD řeší rekonstrukci ulic, které se nacházejí na západní straně města Horšovský Týn. Pozemek v lokalitě se svažuje jižně do řeky Radbuzy. Stavba je vymezena stávající zástavbou.
V dnešní době je tato část obce využívaná jako místní komunikace s neuspokojivým asfaltovým povrchem. Ulici lemuje stávající obytná zástavba. Stavba je rozdělena na 3 objekty: 1. Větev „A“ - ulice II. pětiletky a U garáží, 2. Větev „B“ parkoviště, 3. Překládka boxů na popelnice. Práce budou rozděleny do tří etap kvůli zajištění plynulosti dopravy a zajištění zásobovování.
Z důvodu možných špatných podmínek v podloží bude nutno v trase podloží sanovat, tak že se po zajištění a vytyčení ing. Sítí bude proveden základní zemní zářez cca 300 mm pod úroveň pláně. Na tuto novou parapláň bude navezena 300 mm vrstva materiálu vhodného dle ČSN 72 1002 (např. Skrývka z lomu).
Systém odvodnění pomocí obetonovaných trub KG 150 (SN – 8 kN/m) vpusti budou opatřeny sifonem. Pro odvodnění nových parkovišť na větvi „B“ bude proveden vsakovací zához.
Chodník bude proveden z asfaltobetonu s doplněním hmatové kontrastní dlažby, zařezané do povrchu.
Parkovací plochy budou provedeny z betonové dlažby Klasik tl. 80 mm, ve větvi „B“ ze zatravňovací dlažby.
Po dokončení komunikace dojde ke zpětnému ohumusování okolního terénu. Budou osazeny odpovídající dopravní značky, které budou splňovat podmínky dané v ČSN 73 7030 EN 12899-1.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Práce spojené s přípravou staveniště
  • Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
Datum ukončení příjmu nabídek 26.05.2017 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Horšovský Týn, rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Horšovský Týn
IČO 00253383
Adresa
náměstí Republiky 52
34601 Horšovský Týn
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60064082

Nahoru