Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Horní Radechová - oprava místních komunikací na...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 25.08.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 25.08.2020
Označení verze Aktuální  (16.10.2021 12:48:08)
Systémové číslo P20V00006689
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Horní Radechová - oprava místních komunikací na pozemku p. č. 60/1, 1197, 1199
Druh Stavební práce
Popis Jedná se o opravu stávajícího krytu a konstrukčního souvrství místní komunikace. Stávající inženýrské sítě v komunikaci budou při stavbě vhodně ochráněny.
Oprava komunikací bude provedena metodou Road-mix. Stávající kryty budou reprofilovány. Přebytečný materiál bude odvezen na skládku či jiné místo určené investorem. V případě, že se v komunikaci vyskytují objekty, jako jsou kanalizační šachty, vodovodní šoupata či vpustě – je potřeba je obkopat do hloubky stabilizované vrstvy a tuto zeminu rozprostřít do stabilizované plochy. Následně bude pomocí zemní frézy a dávkovače pojiva provedena stabilizovaná vrstva o tl. 250 mm. Jako pojivo bude pro první pojezd frézy požita přísada modifikující hydrataci cementu na bázi minerálů a zeolitů a následně bude nadvakrát zafrézován cement. Provedená stabilizovaná vrstva bude srovnána graderem a zhutněna zemními válci.
Po provedení stabilizované vrstvy budou přizvednuty veškeré objekty v komunikaci do výšky +5 cm od stabilizované vrstvy a následně bude proveden živičný infiltrační postřik a na něj bude položena jedna vrstva asfaltového betonu ACO 11 o tl. 50 mm. V případě nerovností stabilizované vrstvy je možné použít tenkou asfaltovou vyrovnávku (20 – 40 mm).
Celková tloušťka provedené opravy komunikací bude 320 - 340 mm. Provedená oprava komunikací bude respektovat stávající šířkové, výškové, sklonové a příčné poměry. Výšková úprava je možná v nutných případech a to pro vyrovnání plynulých výškových oblouků a navázání na stávající odvodnění. Výšková úprava je možná max. 30 mm.
Vlastnosti, které by měla výsledná deska mít:
Pevnost v tlaku: 4-7 MPa
Pevnost v příčném tahu: >25% pevnosti v tlaku
Pevnost v tahu - > 250 mm/m
Modul pružnosti > 4000 MPa
Ukončení komunikace ve sjezdech na sousední pozemky je pomocí zapuštěných silničních obrubníků ABO 2-15 (100/25/15 cm) osazených do lože z betonu C 20/25 XF3 s boční opěrou. V napojení na ponechanou část vozovky bude po pokládce obrusné vrstvy spára zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou s podrcením. Vpusti nacházející se podél komunikace budou odlážděny dvojlinkou z žulových kostek 12/12 osazených do lože z betonu C 20/25 XF3. Krajnice budou zhotoveny v šířce min. 0,25 m ve sklonu 8% směrem od vozovky, za krajnicí je svahování ve sklonu 1 : 2 k původnímu terénu. Krajnice bude zpevněna štěrkodrtí frakce 0 – 32 v tl. min. 10 cm. Krajnice bude cca o 2 cm níže než okraj zpevnění kvůli přerůstání trávního drnu.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 853 500,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební úpravy pro komunikace
Datum ukončení příjmu nabídek 15.09.2020 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Horní Radechová - oprava místních komunikací na pozemku p. č. 60/1, 1197, 1199
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název OBEC HORNÍ RADECHOVÁ
IČO 00272663
Adresa
Horní Radechová 196
54946 Horní Radechová
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 488708

Nahoru