Výpis systémových zpráv

Hlubočky-chodník na ul. Dukelských hrdinů

Datum uveřejnění 19.09.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 21.06.2018
Označení verze Aktuální  (07.03.2019 10:35:35)
Systémové číslo P18V00007729
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Hlubočky-chodník na ul. Dukelských hrdinů
Druh Stavební práce
Popis Předmětem VZ je chodník k pěší dopravě mezi sídlištěm Hlubočky - Dukla a hřbitovem a dále pak směrem do centrální části obce za most přes potok Trnava, kde se napojí na chodník kolem ul. Olomoucká. Chodník je navržen jednostranný kolem silnice III/ 44317 s oddělením obrubníkem, nebo zelenou plochou. Trasa je rozdělena na 5 úseků. První úsek je napojen na stávající chodník od ulice Olomoucká a dále vede kolem silnice a stávajícího mostu přes potok Trnava, který překonává samostatnou lávkou podle SO 200. Za lávkou je chodník navržen v patě silničního násypu, kde bude pro vedení chodníku nad úrovní paty násypu zřízena gabionová zeď. Na zeď bude přeloženo stávající drátěné oplocení pozemku 2270. První úsek chodníku je vyveden do komunikace ul. ČSLA, kde je umístěno místo k přecházení překonávající s dělícím ostrůvkem i účelovou komunikaci do chatové osady.
Od napojení účelové komunikace začíná úsek 2 vedený kolem komunikaci ke hřbitovu. Chodník je umístěn v pásu příkopu, který je před koncem úseku 2 zatrubněn.
Na trase úseku 2 jsou jako náhrada za odvodnění příkopem navrženy 4ks uličních vpustí napojených do dešťové kanalizace(zatrubněného příkopu). V úseku 14m bude prudší svah nad chodníkem podchycen gabionovou zdí š.500mm výšky nad terénem do 1m.
Úsek 2 je vyveden místem k přecházení přes komunikaci k hřbitovu na stávající chodník kolem areálu hřbitova.
Za hřbitovem je ke stávajícímu chodníku připojen navrhovaný chodník – trasa 3 v celkové délce 456m. Začátek trasy vede po louce nad svahem příkopu a po křížení se dvěma vjezdy se trasa chodníku zpět přimyká k vozovce. Chodník je až do konce úseku 3 navržen v místě příkopu, který je pod sjezdy na pozemky a pod připojenými účelovými komunikacemi zatrubněn. Náhrada odvodnění za otevřený příkop je štěrbinový žlab vložený do plochy chodníku a štěrbinové žlaby na okraji vozovky komunikace , Štěrbinové žlaby jsou dovedeny k šachtám na stávajících dešťové stokách příčně pod silnicí.
Na trase 3 je chodník v místě 3 strmých sjezdů zúžen na 1,0m tak, aby navazující velký spád vjezdu umožnil projetí osobního automobilu standardní světlosti.
Úsek 3 je vyveden na účelovou komunikaci vedenou nad silnicí směrem ke křižovatce s místní komunikací Havlíčkova. Stávající částečně zpevněná účelová komunikace sloužící kromě chodců také k obsluze 5 ti domů, bude upravena ke smíšenému provozu vozidel s chodci jako úsek 4. Vozovka úseku bude rekonstruována na novou asfaltovou do zapuštěných obrubníků. V místě oboustranného napojení na silnici bude instalován nájezdový obrubník jako oddělovací a zpomalovací práh.
Na úsek 4 je napojen chodník –úsek 5 pro převedení chodců přes křižovatku s ulicí Havlíčkovou a místem k přecházení na druhou stranu silnice, kde je stávající veden chodník od autobusové zastávky k sídlišti Dukla.
Na trase chodníku v úseku 1 je pro překonání potoka Trnava navržena betonová lávka průchozí šířky 2m na světlé rozpětí 5,6m. Lávka bude osazena na železobetonových pilířích. Břehy koryta toku budou zpevněny kamennou rovnaninou s urovnáním líce.
Chodník v navrhované trase je osvětlen stávajícím veřejným osvětlením kolem silnice.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Olomoucký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 03.07.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Hlubočky-chodník na ul. Dukelských hrdinů
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Hlubočky
IČO 00298891
Adresa
Olomoucká 17
78361 Hlubočky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-012583

Nahoru