Výpis systémových zpráv

Hejnice - Rekonstrukce mostu přes řeku Smědá

Datum uveřejnění 11.02.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 11.02.2019
Označení verze Aktuální  (16.04.2019 13:46:31)
Systémové číslo P19V00001000
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Hejnice - Rekonstrukce mostu přes řeku Smědá
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího mostu na místní komunikaci přes řeku Smědou u čp. 37

V rámci plnění předmětu veřejné zakázky bude provedena sanace stávající nosné konstrukce a spodní stavby. Bude provedena nová spřažená deska s římsami, hydroizolační souvrství s drenáží a vybavení mostu. Bude upravena komunikace na mostě a v nezbytném rozsahu v přilehlém úseku. Je navržena nová hydroizolace na nosné konstrukci včetně odvodnění hydroizolace pomocí odvodňovacích trubiček. Římsy jsou navrženy jako železobetonové kotvené do nosné konstrukce pomocí kotev. Na římsách je navrženo nové zábradlí se svislou výplní. Na spodní stavbě bude provedena sanace v rozsahu odstranění drobné vegetace, očištění tlakovou vodou a lokálního hloubkového přespárování. Nadezdění přilehlých nábřežních zídek v nezbytně nutném rozsahu. Je navržena stranová přeložka stávajícího vedení na návodní straně mostu. V době stavby bude osazeno dopravní značení a vytýčené veškeré podzemní sítě v rozsahu staveniště.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 550 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Liberecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební úpravy při rekonstrukci mostů
Datum ukončení příjmu nabídek 14.03.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Hejnice - Rekonstrukce mostu přes řeku Smědá
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Hejnice
IČO 00262803
Adresa
Nádražní 521
46362 Hejnice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 211105

Nahoru