Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Goethova stezka a liniová opatření pro cyklisty...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 08.12.2020  
Datum zrušení 10.12.2020
Datum zahájení zadávacího řízení 08.12.2020
Označení verze Aktuální  (10.12.2020 09:33:47)
Systémové číslo P20V00009686
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Goethova stezka a liniová opatření pro cyklisty Františkovy Lázně
Druh Stavební práce
Popis Hlavním cílem projektu je vytvořit funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro cyklisty a chodce ve městě Františkovy Lázně. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy v této části města. Projekt se skládá ze dvou projektových dokumentací.
První projektová dokumentace Goethova stezka – úsek Slatina-Komorní Dvůr v k. ú. Slatina u Františkových Lázní řeší výstavbu stezky od Františkových Lázní-Slatiny směrem na Komorní Dvůr jako plynulé pokračování cyklostezky končící u křižovatky ulic Nezvalova - Klostermannova až na rozhraní katastrů Slatina u Františkových Lázní a Střížov u Chebu. Provoz pěších a cyklistů je veden odděleně od automobilové dopravy.
Dopravní řešení stezky je rozděleno na dva objekty dle typu území. V nezastavěné části území je stezka navržena jako obousměrný smíšený dopravní prostor pro pěší a cyklisty se zpevněním z kameniva. V zastavěné části území mezi křižovatkami ulic Nezvalova - Klostermannova a Klostermannova – PK III/21329 je stezka navržena s odděleným provozem pěších a cyklistů, kdy cyklisti jsou vedeni po jednosměrných oddělených chodníkových pásech a pěší jsou vedeni po společném obousměrném chodníku. Chodníky jsou pro pěší dlážděné a pro cyklodopravu živičné. Vlivem nutnosti změny šířkového uspořádání místní komunikace ulice Klostermannova je navržena celková rekonstrukce této části MK.
Místní komunikace (část ulice Klostermannova) je funkčně zařazena do funkční skupiny C jako obslužná komunikace MO2 10,75/6,5/30. Po pravé straně MK ve směru staničení je veden souběžně cyklistický jednosměrný pás do Františkových Lázní o šířce 1,5m včetně bezpečnostních odstupů, který je veden mimo hlavní dopravní prostor jako po zvýšeném chodníku. Za cyklistickým pruhem vpravo je zřízen chodník pro pěší s obousměrným provozem o šířce 1,5m včetně bezpečnostních odstupů. Po levé straně MK ve směru staničení je veden souběžně cyklistický jednosměrný pás do Komorního Dvora o šířce 1,5m včetně bezpečnostních odstupů, který je veden mimo hlavní dopravní prostor jako po zvýšeném chodníku. Délka upravované místní komunikace je cca 300m včetně úpravy dvou křižovatek (Klostermannova-Nezvalova a Klostermannova-PK III/21329).
Stezka se společným obousměrným provozem pěších a cyklistů je navržena jako zpevněná s krytem z kameniva. Šířka zpevněné stezky je 2,0m. Délka stezky je cca 543m. Stezka je vedena po levé straně PK III/21329 ve směru do Komorního Dvora.
Druhá projektová dokumentace Goethova stezka 2. etapa, úsek Slatina – centrum Františkovy Lázně řeší výměnu obrusné a ložné vrstvy vozovky pro nové jízdní pruhy pro cyklisty. Pruh směrem do města vede od křižovatky s ulicí Příčná až k přechodu pro chodce u kafé Miláno. Pruh směrem z města vede od kafé Miláno až k mostu přes Slatinný potok. Dále bude provoz cyklistů veden v jízdních pruzích do Městských Sadů a dále na zastávku ČD Aquaforum v ulici 5. května.
Podrobný popis díla je uveden v přiložených projektových dokumentacích Goethova stezka – úsek Slatina-Komorní Dvůr v k. ú. Slatina u Františkových Lázní, projektant Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, IČO: 26392526, Hlavní projektant: Ing. Petr Král a Goethova stezka 2 etapa, úsek Slazina – centrum Františkovy Lázně, projektant Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, IČO: 26392526, Hlavní projektant: Ing. Petr Král, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Stavba bude provedena dle Rozhodnutí - stavební povolení č. j. 01623/16/SU ze dne 11. 10. 2016 a Rozhodnutí - územní rozhodnutí č. j. 00482/16/SU ze dne 21. 3. 2016
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 16 187 428,97 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Karlovarský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Datum ukončení příjmu nabídek 29.12.2020 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Františkovy Lázně
IČO 00253936
Adresa
Nádražní 208
35101 Františkovy Lázně
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 345746

Nahoru