Výpis systémových zpráv

Energetické úspory společnosti BENTELER ČR s.r.o., závodu Liberec, Kateřinská 197, Stráž nad Nisou

Datum uveřejnění 12.10.2017  
Označení verze Aktuální  (05.04.2018 09:46:27)
Systémové číslo P17V00007534
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Energetické úspory společnosti BENTELER ČR s.r.o., závodu Liberec, Kateřinská 197, Stráž nad Nisou
Druh Stavební práce
Popis Předmětem této zakázky jsou stavební práce.
Předmětem zakázky je revitalizace vybraných objektů ve výrobním areálu společnosti Benteler ČR s.r.o. ve Stráži nad Nisou (BENTELER).
Stavební úpravy řešené projektem lze rozdělit na dva stavební objekty SO.01 – administrativní budova a SO.02 ‐ výrobní budova.
V rámci navržených stavebních úprav objektu SO.01 – administrativní budova ‐ dojde z důvodu úspor energie a zlepšení tepelně technických a energetických vlastností objektu k následujícím úpravám:
• Rekonstrukce/zateplení obvodového pláště a střechy administrativní budovy
• Výměna výplní otvorů
• Výměna LED osvětlení a podhledů ve vybraných částech
• Napojení na nový zdroj tepla ‐ akumulační zásobník ‐ výměník tepla voda/voda ze spalin KTL linky
• Nahrazení lokálních klimatizačních jednotek centrální klimatizační jednotku VRV se souvisejícími rozvody
• Rekonstrukce vstupní části budovy v návaznosti na obvodový plášť
• Vyvolané související úpravy elektroinstalací
• Související stavební úpravy

V rámci navržených stavebních úprav objektu SO.02 – výrobní budova ‐ dojde z důvodu úspor
energie a zlepšení tepelně technických a energetických vlastností objektu k následujícím úpravám:
• Rekonstrukce/zateplení střechy budovy, včetně výměny prosvětlujících polykarbonátovbých výplní střešních světlíků, novými s lepšími tepelně technickými vlastnostmi.
• Rekonstrukce/zateplení provozních částí fasády ‐ Hala H1 ‐ šatna +laboratoř/kancelář KTL, hala H3 ‐ místnost měření, údržby a návazný prostor
• Výměna umělého osvětlení za úspornější a efektivnější LED svítidla ve vybraných prostorách
• Využití odpadního tepla z KTL ‐ spalinový výměník
• Přenos tepla do akumulačních zásobníků ‐ následná distribuce do koncových elementů
• Výměna 4ks stávajících rekuperačních jednotek pro zlepšení mikroklimatických podmínek větraných prostor
• Řízení odsávání od svařovacích strojů
• Náhrada stávajícího filtračního zařízení
• Absorpční chladící zařízení
• Výměníky pro předehřev/chlazení lázní linky KTL ‐ voda/voda
• Odvětrání prostoru šaten pomocí rekuperační VZT jednotky
• Vyvolané související úpravy elektroinstalací
• Související stavební úpravy
Navrženými stavebními úpravami nedochází k půdorysné ani výškové změně objektu. Jedná se pouze o zateplení a rekonstrukci obvodového pláště. Půdorys bude rozšířen pouze o požadovanou tloušťku zateplovacího systému. Dále úpravami nedochází ke změně způsobu užívání stavby. Navržené úpravy negativně neovlivňují požární bezpečnost objektu.
Stavební práce jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci, která je přílohou této zadávací dokumentace (viz příloha č. 5 ZD).

Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 zákona. Každá z částí bude posuzována a hodnocena samostatně. Dodavatel může podat nabídku na obě části, ale i na jednu z částí této veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 62 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 27.11.2017 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Benteler ČR s.r.o.
IČO 63145936
Adresa
Školní 713
46331 Chrastava
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-014727

Nahoru