Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Dvoustranný kolový soustruh pro obnovu jízdních...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 15.03.2019  
Označení verze Aktuální  (05.05.2019 19:42:00)
Systémové číslo P19V00002011
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dvoustranný kolový soustruh pro obnovu jízdních obrysů a brzdových kotoučů železničních dvojkolí
Druh Dodávky
Popis 1) Identifikace zadavatele

Název: RYKO a.s.
Právní forma: akciová společnost
Sídlo: Dělnická 1408/29, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín
IČ: 25418572
DIČ: CZ 699000943
Zastoupena: statutární ředitel Ing. Martin Vošta

Kontaktní osoba ve věci zakázky - Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení:

Název: EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.
Sídlo: Veveří 3163/111, 616 00 Brno
IČ: 29377099
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Novosad
Telefon: +420 775 437 017
E-mail: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info

Zadavatel se rozhodl nechat se na základě příkazní smlouvy zastoupit při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením výše uvedenou osobou. Osoba zastupující zadavatele splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení nebude účastnit.2) Název zakázky

Dvoustranný kolový soustruh pro obnovu jízdních obrysů a brzdových kotoučů železničních dvojkolí


3) Druh zakázky
Dodávky

4) Předmět zakázky
Nadúrovňový průjezdný numericky řízený dvoustranný kolový speciální soustruh určený pro obrábění jízdních obrysů a třecích ploch brzdových kotoučů železničních dvojkolí. Stroj musí zajišťovat efektivní obrábění dvojkolí s eliminací tvorby vrubů, způsobených unášeči (nebo lokalizovaných kompresí materiálu disků), které mohou být zdrojem únavových trhlin.
Podkladem pro vypracování nabídky je technická specifikace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 1.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

5) Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro předkládání nabídek končí dne 24. 4. 2019 v 14:00 hod na adrese:
RYKO a.s.
Dělnická 1408/29, Děčín VI-Letná,
405 02 Děčín
Česká republika
Na nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, bude pohlíženo, jako by nebyly podány.

6) Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Novosad
Telefon: +420 775 437 017
E-mail: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info


7) Další (nepovinné) informace
Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Soustruhy
Datum ukončení příjmu nabídek 24.04.2019 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název RYKO a.s.
IČO 25418572
Adresa
Dělnická 1408/29
40502 Děčín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru