Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Dostavba Základní školy a Gymnázia Trojská –...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 18.06.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 15.11.2018
Označení verze Aktuální  (18.06.2019 16:24:47)
Systémové číslo P19V00001592
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dostavba Základní školy a Gymnázia Trojská – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor
Druh Služby
Popis Předmětem této Veřejné zakázky je zpracování a/nebo poskytnutí zejména:
a) projektové dokumentace všech požadovaných stupňů (včetně dopracování soutěžního návrhu) tak, jak je blíže specifikováno v článku 2 Návrhu smlouvy;
b) komplexní inženýrské činnosti – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 3 Návrhu smlouvy;
c) autorského dozoru tak, jak je blíže specifikován v článku 4 Návrhu smlouvy;
d) komplexního zajištění EIA (tzn. posuzování vlivu na životní prostředí) – tato činnost bude dílčím předmětem Návrhu smlouvy pouze v případě, bude-li to vyžadováno třetími osobami, resp. stanoveno příslušným právním předpisem;
e) spolupráce při výběru zhotovitele stavby;
f) ostatní dílčí plnění
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
- zajištění polohopisného a výškopisného zaměření areálu pro účely stavby, včetně zaměření okolního terénu,
- hlukové studie,
- zaměření průběhu inženýrských sítí a jejich ověření,
- provedení inženýrsko – geologického průzkumu (včetně radonového průzkumu), včetně zachycení všech dotčených konstrukčních a podkladních vrstev vozovky,
- zpracování zásad organizace výstavby („ZOV“),
- zpracování dokumentace terénních a sadových úprav,
- zpracování uživatelské knihy místností,
- případně poskytování součinnosti Zadavateli při projednávání žádosti o dotaci s poskytovatelem dotace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 132 231,40 Kč
Druh ZŘ Jednací řízení bez uveřejnění
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Architektonické a související služby
  • Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
  • Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu
  • Architektonické, technické a zeměměřičské služby
  • Technické projektování
Datum ukončení příjmu nabídek 06.03.2019 18:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dostavba Základní školy a Gymnázia Trojská – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městská část Praha-Troja
IČO 45246858
Adresa
Trojská 230
17100 Praha 7-Troja
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 236498

Nahoru