Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Dopravníkové systémy pro prázdné a naplněné...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 20.04.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 21.04.2018
Označení verze Aktuální  (24.04.2019 10:37:32)
Systémové číslo P18V00003057
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dopravníkové systémy pro prázdné a naplněné přepravní obaly a zabalené zboží
Druh Dodávky
Popis II. Podrobné požadavky zadavatele na předmět zakázky

Specifikace a rozsah předmětu plnění:

Dodávkou se rozumí povinnost dodavatele dodat poptávanou technologii na místo plnění předmětu zakázky, montáž a zapojení dodaného zařízení, plné zprovoznění dodaného zařízení a zajištění všech opatření s tím souvisejících včetně zaškolení.

Zadavatel požaduje následující:

Dopravníkové systémy pro prázdné a naplněné přepravní obaly a zabalené zboží. Předmětem zakázky je řešení kompletní dopravy plných přepravek se zabalenými výrobky (tzv. balíčky) z prostoru balírny od balících linek do depozitního skladu ke třem paletovacím místům a propojení balících linek s pasterizačními linkami. Řešení dopravy plných přepravek z manipulačního prostoru pro odsun kusových salámů do depozitního skladu k jednomu paletovacímu místu.
Dále řešení kompletní dopravy čistých přepravek E2 a atypických přepravek od stávající myčky přepravek do prostorů balírny, expedice a prostoru balení
a krájení. Součástí předmětu zakázky je také řešení dopravy plných přepravek E2 v rámci expedice od spádových regálů ke třem expedičním rampám.

Podrobné zadání zakázky je uvedeno v samostatných přílohách této zadávací dokumentace, kterou tvoří:
- Specifikace předmětu plnění k zakázce s výkazem výměr a výkresovou dokumentací (Příloha č. 2).

Účastník je povinen ve své nabídce popsat navrhované řešení plnění zakázky, ze kterého musí vyplývat, že nabízené plnění splňuje technické požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci (zejména v příloze č. 2) a jakým způsobem.
Předpokládaná doba plnění předmětu zakázky:

Kompletní realizace díla proběhne v termínu: září 2018 – duben 2019

Přesné lhůty plnění etap zakázky jsou definovány v čl. 2 Smlouvy o dílo.


Předpokládaný termín podepsání Kupní smlouvy je do deseti dnů od vyhodnocení výběrového řízení.Místo plnění předmětu zakázky:
Výrobní areál Kosteleckých uzenin a.s. v Kostelci na pozemcích parc. č.: st. 375, st. 405/2, 1588/3, 1588/7 a 1588/12 k.ú.: Kostelec u Jihlavy

Předpokládaná hodnota zakázky:
Předpokládaná hodnota zakázky činí 15 000 000 Kč bez DPH.

Adresa profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/kostelecke-uzeniny-a-s
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 15 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Vysočina
Předmět CPV
  • Dopravníky
  • Zařízení pro dopravníky
Datum ukončení příjmu nabídek 22.05.2018 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dopravníkové systémy pro prázdné a naplněné přepravní obaly a zabalené zboží
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Kostelecké uzeniny a.s.
IČO 46900411
Adresa
Kostelec 60
58861 Kostelec
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2016-003747

Nahoru