Výpis systémových zpráv

Dolní Újezd, kanalizace II. etapa - projektová činnost PPD

Datum uveřejnění 20.11.2013  
Označení verze Aktuální  (20.11.2013 18:47:31)
Systémové číslo P13V00007732
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dolní Újezd, kanalizace II. etapa - projektová činnost PPD
Druh Služby
Popis Předmětem této zakázky je zajištění následujících činností:
1) Vypracování prováděcí projektové dokumentace (dále jen PPD) dle zákona 137/2006 Sb. PPD bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 až 47 zákona č. 137/2006 SB., o veřejných zakázkách, v platném znění a prováděcích předpisů (prováděcí vyhláška 230/2012 Sb.) platných ke dni zahájení projektových prací s ohledem na zák. č. 183/2006 Sb. a související prováděcí předpisy, vždy v platném znění.
PPD bude zpracována v 6 tištěných vyhotoveních a 2 x elektronické verzi na CD nosiči.
2) Vypracování soupisu prací (výkazu výměr) dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek, včetně technických specifikací a rozpočtu nákladů.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 990 000,00 Kč
Druh ZŘ Přímé zadání - Zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Projektování potrubí
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dolní Újezd, kanalizace II. etapa - projektová činnost PPD
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Dolní Újezd
IČO 00276596
Adresa
Dolní Újezd 281
56961 Dolní Újezd
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 211781

Nahoru