Výpis systémových zpráv

Dolní Újezd – kanalizace, II. etapa

Datum uveřejnění 12.05.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 10.05.2014
Označení verze Aktuální  (30.11.2015 15:13:16)
Systémové číslo P14V00002491
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dolní Újezd – kanalizace, II. etapa
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je výstavba druhé etapy kanalizace v obci v celkové délce cca
9350 m. Předpokládá se vybudování cca 8350m jednotné gravitační kanalizace, cca 45 m výtlačné
kanalizace s 1 ČS a cca 955 m odboček pro přípojky. Součástí předmětu plnění jsou i související
objekty - 4 ks odlehčovacích komor vč. výústních objektů a přeložky inženýrských sítí. Stavba
navazuje na dokončenou první etapu výstavby kanalizace, jejíž součástí byla kapacitně vyhovující
ČOV.
Předmětem zakázky je i propagace projektu, která spočívá v dodání a umístnění
velkoplošného informačního panelu a pamětní desky v souladu s Pravidly pro publicitu a se
Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Velkoplošný informační panel (billboard)
musí být osazen v místě realizace projektu, a to po zahájení fyzické realizace projektu, nejpozději
však bezprostředně po skutečném zahájení stavebních prací, doloženém prvním záznamem ve
stavebním deníku (den protokolárního předání staveniště).
Technické podmínky stavby jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro zadání stavby „Dolní
Újezd – kanalizace, II. etapa“, zpracovatel: AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 81 169 322,00 Kč
Druh ZŘ Užší řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 375824
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
Datum ukončení příjmu nabídek 17.07.2014 10:00:00
Lhůta pro podání žádostí o účast 02.06.2014 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/499731
Smlouva Dolní Újezd – kanalizace, II. etapa
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Dolní Újezd
IČO 00276596
Adresa
Dolní Újezd 281
56961 Dolní Újezd
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 211781

Nahoru