Výpis systémových zpráv

Dolní Lomná, lokalita Závodí - bezbariérová trasa pro pěší

Datum uveřejnění 28.01.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 27.01.2015
Označení verze Aktuální  (04.12.2018 13:38:54)
Systémové číslo P15V00000478
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dolní Lomná, lokalita Závodí - bezbariérová trasa pro pěší
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavebních prací akce pod označením "Dolní Lomná, lokalita Závodí - Bezbariérová trasa pro pěší" dle projektové dokumentace vyhotovené spol. Hausing s.r.o., IČ: 25823027, Mosty u Jablunkova č.p. 275, 739 98; jejímž předmětem je vybudování bezbariérové trasy pro pěší včetně jejího odvodnění a osvětlení v obci Dolní Lomná, lokalita Závodí, podél frekventovaných krajských silnic č. III/01144 a III/01151, za účelem zvýšení bezpečnosti chodců při pohybu podél těchto silnic. V rámci bezbariérové trasy budou vybudovány bezbariérové zastávky veřejné dopravy. Součástí projektu je také bezpečný přechod pro chodce za místem křížení výše zmíněných silnic a modernizace dvou zálivů v rámci zastávek veřejné dopravy. Předkládaný projekt je v souladu s PO1 Regionální infrastruktura a dostupnost, OP 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, DOP 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava a také se Strategickým plánem mikroregionu sdružení obcí Jablunkovska na roky 2007 - 2013. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena projektové dokumentaci (viz příloha č. 3).

Projekt řeší stavbu bezbariérového chodníku v lokalitě Závodí v zastavěné části obce Dolní Lomná podél frekventovaných krajských silnic č. III/01144 Jablunkov – Milíkov – Bystřice a III/01151 Jablunkov – Dolní Lomná – Horní Lomná.
Plánovaný chodník je lokalizován v zastavěné části obce rodinnými domy včetně objektů občanské vybavenosti (zastávky autobusové přepravy, příjezd k zastávce ČD Bocanovice atd.). V rámci stavby je navrženo vybudování zařízení v tomto rozsahu:
- SO 100 Bezbariérová trasa pro pěší (chodník)
v celkové šířce 1,65 m vč. chodníkového a silničního obrubníku, v šířce 1,40 m s povrchovou úpravou ze zámkové dlažby, chodník - úsek A 1.085,00 m, úsek C 113,00 m, celková délka chodníku 1.198,00 m, zastavěná plocha chodníku 1.977 m2.
- SO 200 Ocelová lávka pro pěší
konstrukce 1,60 m šir. s pochozí bet. plochou, délka 8,80 m.
- SO 300 Odvodnění chodníku
stoka A – DN 400 PP 914,00 m
stoka B – DN 300 ŽB 44,00 m,
celková délka stok odvodnění chodníku 958,00 m .
- SO 400 Osvětlení chodníku
bodové osvětlení chodníku 1.074,00 m.
- SO 401 Osvětlení a signalizační zařízení přechodu pro chodce
sestava pro 1 přechod pro chodce 20,00 m.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 7 730 746,23 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 486250
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Datum ukončení příjmu nabídek 19.02.2015 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Dolní Lomná
IČO 00535966
Adresa
Dolní Lomná 164
73991 Dolní Lomná
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 235981

Nahoru