Výpis systémových zpráv

Dolní Lomná - lokalita Závodí, Bezbariérová trasa pro pěší 2

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 15.05.2018  
Datum zrušení 24.05.2018
Datum zahájení zadávacího řízení 09.05.2018
Označení verze Aktuální  (20.11.2018 13:55:32)
Systémové číslo P18V00003532
Stav zakázka byla zrušena (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dolní Lomná - lokalita Závodí, Bezbariérová trasa pro pěší 2
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavebních prací akce pod označením "Dolní Lomná - lokalita Závodí, Bezbariérová trasa pro pěší 2“, jejímž předmětem je realizace stavebních prací v následujícím rozsahu: výstavba nové bezbariérové komunikace pro pěší v místě křížení krajských silnic č. III/01144 Jablunkov - Milíkov - Bystřice a č. III/01151 Jablunkov - Dolní Lomná - Horní Lomná – bude vybudován nový bezbariérový chodník v délce 93 m, v rámci bezbariérové trasy pro pěší bude bezbariérově upravena zastávka veřejné hromadné dopravy - autobusová zastávka Dolní Lomná, Mlýny ve směru Horní Lomná. Součástí navrhované stavby chodníku jsou dva přechody pro chodce přes silnici č. III/01151 v délce 6,80 m a přes silnici č. III/01144 v délce 6,10 m. Dále bude vybudovaná betonová opěrná zeď podél autobusové zastávky v délce 23,40 m a opěrné zdi z betonových palisád podél chodníku, v úseku od křižovatky podél silnice č. III/01144, v délce 35,00 m. Opěrné zdi budou vybudovány včetně bezpečnostního zábradlí. Dále bude instalováno osvětlení nástupiště autobusové zastávky a osvětlení přechodů pro chodce.
Stavební práce budou provedeny podle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou v únoru r. 2016, a to spol. Hausing s.r.o., IČ: 25823027, sídlem 739 98 Mosty u Jablunkova 275.
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena projektové dokumentaci (viz příloha č. 4). Projektová dokumentace je součástí Výzvy k podání nabídky.
Termín plnění je stanoven – zahájení do 10 dnů od předání staveniště (předpokládá se ihned po nabytí účinnosti příslušné smlouvy) a ukončení veškerých prací nejpozději do 31.10.2018.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 056 876,96 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 24.05.2018 15:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dolní Lomná - lokalita Závodí, Bezbariérová trasa pro pěší 2
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Dolní Lomná
IČO 00535966
Adresa
Dolní Lomná 164
73991 Dolní Lomná
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 235981

Nahoru