Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Dokončení projektové přípravy výstavby nové...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 08.01.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 08.01.2019
Označení verze Aktuální  (14.05.2019 11:16:46)
Systémové číslo P19V00000112
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dokončení projektové přípravy výstavby nové základní školy Žalov v Roztokách u Prahy
Druh Služby
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Město Roztoky realizuje stavební záměr na vybudování nového areálu základní školy v městské části Žalov v areálu bývalého skladu pneumatik a pneuservisu na pozemcích parc. č. 2994/2, 2990/1 a 2990/2 v k. ú. Žalov. Celý stavební záměr je rozdělen do tří stavebních objektů: SO 01 budova základní školy, SO 02 budova tělocvičny napojená na objekt základní školy nadzemním spojovacím krčkem a SO 03 společná infrastruktura (areálové rozvody plynu, vody, splaškové a dešťové kanalizace). V objektu 01 - ZŠ pro 1. – 5. ročník, je uvažováno s 240 dětmi, cca 20 pedagogy, s 10 kmenovými třídami a školní družinou. Nejmenší vnitřní rozměr vlastního prostoru tělocvičny je požadován 12 x 24 m, světlá výška 7,5 m. Výkonné funkční odvětrání, protihluková úprava stěn, výkonné umělé osvětlení (150 – 250 Lx), přirozené osvětlení by mělo být spíše doplňkem. Požadována je dřevěná podlaha s protiskluzovou úpravou, lajnování a rozměry na basketbal, volejbal. Požadovány jsou stabilní stojany na košíkovou v čelech prostoru, mobilní sloupy na volejbal a jeden středový sloup pro případné rozdělení hřiště. Po delších stranách tělocvičny jsou požadovány žebřiny, nářadí pro šplh a sklopné kruhy. Dále sklopné a posuvné basketbalové koše s možností úpravy výšky. Dále musí objekt zahrnovat minimálně dvě větratelné šatny s příslušným sociálním zázemím a nářaďovnu alespoň 9 x 5 m s přímým napojením na prostor tělocvičny průchodem o šíři 4 m. zadavatel by uvítal i menší galerii (hlediště) a vhodná by byla i místnost pro občerstvení – bufet v sousedství šaten. Požadován je pevný audiosystém v nárazuvzdorné úpravě, vhodný pro mluvené slovo a reprodukovanou hudbu, s ovládáním z prostor mimo tělocvičnu. Součástí areálu jsou i přípojky a areálová vedení inženýrských sítí, venkovní zpevněné plochy a objekty a sadové úpravy. Areál je napojen na městskou vodovodní a kanalizační síť, probíhající pod ulicí Přemyslovská. Pro celý tento stavební záměr je momentálně k dispozici dokumentace pro ÚR a platné ÚR. Pro SO 01 – základní škola je k dispozici dokumentace pro stavební povolení a pravomocné stavební povolení. Pro SO 02 tělocvičnu je k dispozici DÚR, pro objekt 03 – společnou infrastrukturu je již k dispozici DPS a dokumentace pro tento objekt není součástí zakázky. Předpokládané investiční náklady na zbudování obou objektů činí, podle dosavadních podkladů zadavatele, 130 mil. Kč bez DPH. Tato částka je pro zhotovitele závazná. Zadavatel požaduje v průběhu projektové činnosti zhotovitele průběžnou kontrolu těchto investičních nákladů. V případě jejich nárůstu bude zhotovitel povinen tento stav se zadavatelem projednat a případné navýšení smluvně zakotvit.
Předmětem zakázky (díla) je tedy:
1) Zhotovení jednotné dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby pro SO 02 tělocvičny a jejího napojení na objekt školy.
2) Zhotovení dokumentace pro provedení stavby pro objekt školy a její okolí.
3) Vyhotovení položkových stavebních rozpočtů s výkazem výměr pro oba objekty a jako rozpočty oceněné i slepé s funkčními kalkulačními vzorci.
Součástí zakázky je dále provedení nezbytných geodetických zaměření, potřebných sondáží a měření, zjištění a zaměření průběhu veškerých sítí. Požadované dokumentace ve finální podobě budou dodány v 6 paré v listinné podobě a v elektronické podobě ve formátech pdf i v otevřených formátech (doc, xls, dwg apod.). Další součástí zakázky a nabídkové ceny je výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby, pro kterou bude požadovaná dokumentace vyhotovena. Pro soutěžní účely se předpokládá s celkovou dobou výstavby 70 kalendářních týdnů, s týdenní frekvencí kontrolních dnů, s pracností 4 hodiny na KD. Celkem se tedy kalkuluje s 280 hodinami poskytování služeb autorského dozoru.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 600 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2019-007705
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
  • Technické projektování
  • Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Datum ukončení příjmu nabídek 30.01.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dokončení projektové přípravy výstavby nové základní školy Žalov v Roztokách u Prahy
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Roztoky
IČO 00241610
Adresa
nám. 5. května 2
25263 Roztoky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-004393

Nahoru