Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Dodávky energií – Město Město Albrechtice –...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 08.10.2021  
Datum zrušení 15.11.2021
Datum zahájení zadávacího řízení 08.10.2021
Označení verze Aktuální  (15.11.2021 17:31:43)
Systémové číslo P21V00007876
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávky energií – Město Město Albrechtice – 2022 - 2023
Druh Dodávky
Popis Veřejná zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu nebo obě části. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení těchto zadávacích podmínek pro každou část zakázky.
Část 1: Dodávka elektrické energie
Předmětem veřejné zakázky jsou fyzické dodávky elektřiny a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 (není-li u odběrného místa v příloze č. 1 uvedeno jinak) pro zadavatele v kvalitě dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s energetickým zákonem, a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek. Předpokládané roční množství dodávané energie pro stávající odběrná místa je 705,175 MWh, z toho VN 398,1 MWh a NN 14,943 MWh a pro VT VN 292,1 MWh.
Dodávky elektrické energie budou probíhat do odběrných míst, jejichž seznam je uveden v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb.

Část 2: Dodávka plynu
Předmětem veřejné zakázky jsou fyzické dodávky zemního plynu do odběrných míst s převzetím závazku zadavatele odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 (není-li u odběrného místa v příloze č. 1 uvedeno jinak) včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle energetického zákona, vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek Energetického regulačního řadu v platném znění. Předpokládané roční množství dodávaného plynu pro stávající odběrná místa je 2 224,391 MWh.
Dodávky plynu budou probíhat do odběrných míst, jejichž seznam je uveden v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Předmětem plnění je i zabezpečení přepravy, distribuce a případného uskladnění zemního plynu
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Zemní plyn
  • Elektrická energie
Datum ukončení příjmu nabídek 27.10.2021 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://zakazky.mesto-albrechtice.cz/vz00000001
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Město Albrechtice
IČO 00296228
Adresa
nám.ČSA 27
79395 Město Albrechtice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 212625

Nahoru