Výpis systémových zpráv

Dodávka úsporných technologií překládkových rypadel pro společnost PV-RECYKLING s.r.o.

Datum uveřejnění 31.10.2018  
Označení verze Aktuální  (07.01.2019 15:08:46)
Systémové číslo P18V00008649
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka úsporných technologií překládkových rypadel pro společnost PV-RECYKLING s.r.o.
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: PV-RECYKLING s.r.o.
Sídlo: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČ: 26273993
Zastoupený: Ondřej Batta, jednatel

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka technologií určených k manipulaci a zpracování kovového odpadu v rámci areálu společnosti. Konkrétně se jedná o:
• Menší překládkové rypadlo s příslušenstvím
• Větší překládkové rypadlo s příslušenstvím
Podrobný popis technologií je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Předmět zakázky dále zahrnuje dopravu na místo určení, bezplatné odstraňování vad v rámci záruční doby, dodání odpovídající technické dokumentace týkající se předmětu plnění a zaškolení obsluhy.
Prodávající se zavazuje, že předmět plnění bude splňovat veškeré technické parametry, jakostní a funkční požadavky a bude plně v souladu s platnými zákony ČR a českými příp. evropskými normami, zákonnými předpisy a obecně závaznými metodikami.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 2.1.2019 v 12:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 16 300 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Olomoucký kraj
Předmět CPV
  • Zdvihací a manipulační zařízení a jejich díly
Datum ukončení příjmu nabídek 02.01.2019 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodávka úsporných technologií překládkových rypadel pro společnost PV-RECYKLING s.r.o.
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název PV-RECYKLING s.r.o.
IČO 26273993
Adresa
Příkop 843
60200 Brno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-029855

Nahoru