Výpis systémových zpráv

Dodávka úsporného pásového rypadla

Datum uveřejnění 18.04.2019  
Označení verze Aktuální  (13.05.2019 13:51:56)
Systémové číslo P19V00003117
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka úsporného pásového rypadla
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: BARTOŇ doprava a mechanizace s.r.o.
Sídlo: Husovo náměstí 70/2, 391 01 Sezimovo Ústí
IČ: 28139283
Zastoupený: František Bartoň, jednatel společnosti

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka úsporné technologie, konkrétně pak:
• Střední pásové rypadlo
Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.

Předmět zakázky dále zahrnuje dopravu na místo určení, bezplatné odstraňování vad v rámci záruční doby, dodání odpovídající technické dokumentace týkající se předmětu plnění a zaškolení obsluhy.

Prodávající se zavazuje, že předmět plnění bude splňovat veškeré technické parametry, jakostní a funkční požadavky a bude plně v souladu s platnými zákony ČR a českými příp. evropskými normami, zákonnými předpisy a obecně závaznými metodikami.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 5. 2019 v 12:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 398 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihočeský kraj
Předmět CPV
  • Rypadla
Datum ukončení příjmu nabídek 06.05.2019 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodávka úsporného pásového rypadla
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název BARTOŇ doprava a mechanizace s.r.o.
IČO 28139283
Adresa
Husovo náměstí 70/2
39101 Sezimovo Ústí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-012607

Nahoru