Výpis systémových zpráv

Dodávka úsporné technologie rypadlo-nakladače pro společnost STAVMONTA spol. s r.o.

Datum uveřejnění 31.03.2020  
Označení verze Aktuální  (06.05.2020 22:37:44)
Systémové číslo P20V00002413
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka úsporné technologie rypadlo-nakladače pro společnost STAVMONTA spol. s r.o.
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: STAVMONTA spol. s r.o.
Sídlo: Hřbitovní 996/33, 312 00 Plzeň - Doubravka
IČ: 40525007
Zastoupený: Ing. Milan Leška, jednatel

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka následujícího úsporného technologického vybavení:
• Rypadlo-nakladač
Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 4. 5. 2020 v 15:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 250 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Plzeňský kraj
Předmět CPV
  • Mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače
Datum ukončení příjmu nabídek 04.05.2020 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název STAVMONTA spol. s r.o.
IČO 40525007
Adresa
Hřbitovní 996/33
31200 Plzeň
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-033638

Nahoru