Výpis systémových zpráv

Dodávka úsporné technologie pro společnost RECYKLÁČ - II.

Datum uveřejnění 16.05.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 16.05.2018
Označení verze Aktuální  (31.07.2018 14:43:36)
Systémové číslo P18V00003778
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka úsporné technologie pro společnost RECYKLÁČ - II.
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: RECYKLÁČ s.r.o.
Sídlo: Řepná 375/27, Litice, 321 00 Plzeň
IČ: 24293563
Zastoupený: Petrem Planetou, jednatelem

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka následujícího technologického vybavení:
• Mini dampr – nosnost min. 6.000 kg
• Mini dampr – nosnost min. 10.000 kg
Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 24.7.2018 v 14:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Předpokládaná hodnota zakázky je 3.200.000,- Kč bez DPH.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 200 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Plzeňský kraj
Předmět CPV
  • Pracovní nákladní vozidla
Datum ukončení příjmu nabídek 24.07.2018 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název RECYKLÁČ s.r.o.
IČO 24293563
Adresa
Řepná 375/27
32100 Plzeň
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-009562

Nahoru