Výpis systémových zpráv

Dodávka úsporné technologie pro společnost Radek Brožovský

Datum uveřejnění 18.07.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 18.07.2018
Označení verze Aktuální  (21.08.2018 11:18:49)
Systémové číslo P18V00005913
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka úsporné technologie pro společnost Radek Brožovský
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: Radek Brožovský
Sídlo: Zámecká 268, 391 37 Chotoviny
IČ: 41910303
Zastoupený: Radek Brožovský

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka technologie určené k manipulaci se sypkými materiály v rámci areálu společnosti. Konkrétně se jedná o:
• Kolový nakladač
Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Předmět zakázky dále zahrnuje dopravu na místo určení, bezplatné odstraňování vad v rámci záruční doby, dodání odpovídající technické dokumentace týkající se předmětu plnění, zaškolení obsluhy.
Prodávající se zavazuje, že předmět plnění bude splňovat veškeré technické parametry, jakostní a funkční požadavky a bude plně v souladu s platnými zákony ČR a českými příp. evropskými normami, zákonnými předpisy a obecně závaznými metodikami.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 8. 2018 v 10:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihočeský kraj
Předmět CPV
  • Čelní lopatové nakladače
Datum ukončení příjmu nabídek 03.08.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodávka úsporné technologie pro společnost Radek Brožovský
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Radek Brožovský
IČO 41910303
Adresa
Zámecká 268
39137 Chotoviny
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-011199

Nahoru