Výpis systémových zpráv

Dodávka úsporné technologie pro společnost INOS RICHTER II.

Datum uveřejnění 09.10.2018  
Označení verze Aktuální  (26.11.2018 16:21:26)
Systémové číslo P18V00008182
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka úsporné technologie pro společnost INOS RICHTER II.
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: INOS RICHTER s.r.o.
Sídlo: Holušická 2253/1, 148 00 Praha 4
IČ: 62415841
Zastoupený: Ing. Pavel Richter, jednatel

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka následujícího technologického vybavení:
• Pásové rypadlo
Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 11. 2018 v 12:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Předpokládaná hodnota zakázky je 249.000,- EUR bez DPH.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Rypadla
Datum ukončení příjmu nabídek 09.11.2018 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název INOS RICHTER s.r.o.
IČO 62415841
Adresa
Holušická 2253/1
14800 Praha 4
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-022042

Nahoru