Výpis systémových zpráv

Dodávka úsporné technologie pro společnost FAST KOVOŠROT

Datum uveřejnění 26.11.2018  
Označení verze Aktuální  (17.12.2018 16:11:34)
Systémové číslo P18V00009236
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka úsporné technologie pro společnost FAST KOVOŠROT
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: FAST KOVOŠROT s.r.o.
Sídlo: Tachovské náměstí 90/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČ: 26039753
Zastoupený: František Štrubínský a Markéta Štrubínská, jednatelé

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka následujícího úsporného technologického vybavení pro manipulaci a zpracování kovového odpadu/šrotu:
• Překládkové rypadlo
Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 12. 2018 v 13:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Předpokládaná hodnota zakázky je 285.000,- EUR bez DPH.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Vysočina
Předmět CPV
  • Zdvihací a manipulační zařízení a jejich díly
Datum ukončení příjmu nabídek 12.12.2018 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodávka úsporné technologie pro společnost FAST KOVOŠROT
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název FAST KOVOŠROT s.r.o.
IČO 26039753
Adresa
Tachovské náměstí 90/2
13000 Praha
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-015174

Nahoru