Výpis systémových zpráv

Dodávka úsporné technologie pro společnost EKOMETAL

Datum uveřejnění 06.06.2019  
Označení verze Aktuální  (28.06.2019 10:13:42)
Systémové číslo P19V00004671
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka úsporné technologie pro společnost EKOMETAL
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: EKOMETAL spol. s r.o.
Sídlo: Tušimice 373, PSČ 43201
IČ: 16735404
Zastoupený: Petr Vohánka, jednatel

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka následujícího úsporného technologického vybavení pro manipulaci a zpracování kovového odpadu/šrotu:
• Překládkové rypadlo
Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 6. 2019 v 11:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 6 350 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Zdvihací a manipulační zařízení a jejich díly
Datum ukončení příjmu nabídek 24.06.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodávka úsporné technologie pro společnost EKOMETAL
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název EKOMETAL spol. s r.o.
IČO 16735404
Adresa
Tušimice 373
43201 Kadaň – část obce Tušimice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-001742

Nahoru