Výpis systémových zpráv

Dodávka úsporné technologie pro společnost EKOMETAL

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 16.01.2019  
Datum zrušení 13.03.2019
Označení verze Aktuální  (13.03.2019 13:15:31)
Systémové číslo P19V00000309
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka úsporné technologie pro společnost EKOMETAL
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: EKOMETAL spol. s r.o.
Sídlo: Tušimice 373, PSČ 43201
IČ: 16735404
Zastoupený: Petr Vohánka, jednatel

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka následujícího úsporného technologického vybavení pro manipulaci a zpracování kovového odpadu/šrotu:
• Překládkové rypadlo
Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 4. 2. 2019 v 12:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 6 350 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Zdvihací a manipulační zařízení a jejich díly
Datum ukončení příjmu nabídek 04.02.2019 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název EKOMETAL spol. s r.o.
IČO 16735404
Adresa
Tušimice 373
43201 Kadaň – část obce Tušimice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-001742

Nahoru