Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Dodávka úsporné technologie pro společnost...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 23.05.2019  
Označení verze Aktuální  (24.07.2019 13:34:21)
Systémové číslo P19V00004121
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka úsporné technologie pro společnost Dopravní stavby Brno, s.r.o. II.
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Sídlo: Trnkova 2617/150, 628 00 Brno – Líšeň
IČ: 45474281
Zastoupený: Ing. Martin Matuška, jednatel

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka technologie určené k manipulaci se stavebním odpadem a sypkými materiály v rámci areálu společnosti. Konkrétně se jedná o:
• Malé pásové rypadlo
Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.

Předmět zakázky dále zahrnuje dopravu na místo určení, bezplatné odstraňování vad v rámci záruční doby, dodání odpovídající technické dokumentace týkající se předmětu plnění, zaškolení obsluhy.

Prodávající se zavazuje, že předmět plnění bude splňovat veškeré technické parametry, jakostní a funkční požadavky a bude plně v souladu s platnými zákony ČR a českými příp. evropskými normami, zákonnými předpisy a obecně závaznými metodikami.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 8.7.2019 v 11:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 720 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Rypadla
Datum ukončení příjmu nabídek 08.07.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodávka úsporné technologie pro společnost Dopravní stavby Brno, s.r.o. II.
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Dopravní stavby Brno, s.r.o.
IČO 45474281
Adresa
Trnkova 2617
62800 Brno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-030775

Nahoru