Výpis systémových zpráv

Dodávka úsporné technologie pásového rypadla pro společnost ECO - RETEL s.r.o.

Datum uveřejnění 13.09.2019  
Označení verze Aktuální  (22.10.2019 22:59:28)
Systémové číslo P19V00007881
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka úsporné technologie pásového rypadla pro společnost ECO - RETEL s.r.o.
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: ECO - RETEL s.r.o.
Sídlo: Mladá Boleslav, Klaudiánova 124, PSČ 293 01
IČ: 27170284
Zastoupený: Václav Sedláček, jednatel společnosti

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka následujícího úsporného technologického vybavení:
• Pásové rypadlo
Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 10. 2019 v 12:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 590 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Rypadla
Datum ukončení příjmu nabídek 14.10.2019 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodávka úsporné technologie pásového rypadla pro společnost ECO - RETEL s.r.o.
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název ECO - RETEL s.r.o.
IČO 27170284
Adresa
Klaudiánova 124
29301 Mladá Boleslav
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2016-007749

Nahoru