Výpis systémových zpráv

Dodávka úsporné technologie kolového nakladače pro společnost Gifin s.r.o. - I.

Datum uveřejnění 19.12.2018  
Označení verze Aktuální  (21.03.2019 11:41:40)
Systémové číslo P18V00009707
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka úsporné technologie kolového nakladače pro společnost Gifin s.r.o. - I.
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: Gifin s.r.o.
Sídlo: Domažlická 1123/194, Skvrňany, 318 00 Plzeň
IČ: 29160961
Zastoupený: Tomáš Rulf, jednatel

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka následujícího technologického vybavení:
• Kolový nakladač
Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 671 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Kolové nakladače
Datum ukončení příjmu nabídek 21.01.2019 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodávka úsporné technologie kolového nakladače pro společnost Gifin s.r.o. - I.
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Gifin s.r.o.
IČO 29160961
Adresa
Domažlická 1123
31800 Plzeň
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-040906

Nahoru