Výpis systémových zpráv

Dodávka úsporné technologie kolového manipulátoru s teleskopickou kabinou

Datum uveřejnění 15.02.2019  
Označení verze Aktuální  (11.03.2019 15:19:37)
Systémové číslo P19V00001150
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka úsporné technologie kolového manipulátoru s teleskopickou kabinou
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: ANBREMETALL a.s.
Sídlo: Rybníky 75, 263 01 Dobříš
IČ: 43003397
Zastoupený: Petrem Breckou, předsedou představenstva a Ing. Dušanem Nikelem, členem představenstva

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka následujícího úsporného technologického vybavení:
• Kolový manipulátor s teleskopickou kabinou
Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 4. 3. 2019 v 14:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 082 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Zdvihací a manipulační zařízení
Datum ukončení příjmu nabídek 04.03.2019 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodávka úsporné technologie kolového manipulátoru s teleskopickou kabinou
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název ANBREMETALL a.s.
IČO 43003397
Adresa
Rybníky 75
26301 Dobříš
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-005492

Nahoru