Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Dodávka úsporné technologie dampru

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 07.02.2019  
Označení verze Aktuální  (13.03.2019 17:00:19)
Systémové číslo P19V00000934
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka úsporné technologie dampru
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: Žula Rácov, s.r.o.
Sídlo: Rácov 28, Batelov, PSČ 588 51
IČ: 47907126
Zastoupený: František Čtverák, jednatel

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka technologie určené k technologické dopravě kamene v rámci lomu Rácov. Konkrétně se jedná o:
• Kloubový dampr
Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 3. 2019 v 12:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 9 572 700,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Vysočina
Předmět CPV
  • Pracovní nákladní vozidla
Datum ukončení příjmu nabídek 11.03.2019 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodávka úsporné technologie dampru
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Žula Rácov,s.r.o.
IČO 47907126
Adresa
Rácov 28
58851 Rácov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-028680

Nahoru