Výpis systémových zpráv

Dodávka technologie tvarovací a plnicí linky pro společnost NOPEK, a.s.

Datum uveřejnění 06.09.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 06.09.2017
Označení verze Aktuální  (31.10.2017 22:08:41)
Systémové číslo P17V00006585
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka technologie tvarovací a plnicí linky pro společnost NOPEK, a.s.
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: NOPEK a.s.
Sídlo: náměstí Pod kaštany 724, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 15030075
Zastoupený: Bohumilem Štanglicou, předsedou představenstva

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka následující pekařské technologie:
• Tvarovací a plnicí linka na výrobu pečiva
Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 10. 2017 v 15:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 24 900 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Stroje pro průmyslovou přípravu nebo výrobu potravin a nápojů
Datum ukončení příjmu nabídek 09.10.2017 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodávka technologie tvarovací a plnicí linky pro společnost NOPEK, a.s.
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název NOPEK, a.s.
IČO 15030075
Adresa
náměstí Pod kaštany 724
56601 Vysoké Mýto
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-023662

Nahoru