Výpis systémových zpráv

Dodávka technologie recyklace stavebních odpadů pro společnost MYKOL spol. s r.o.

Datum uveřejnění 04.08.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 04.08.2017
Označení verze Aktuální  (02.01.2018 12:10:36)
Systémové číslo P17V00005689
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka technologie recyklace stavebních odpadů pro společnost MYKOL spol. s r.o.
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: MYKOL spol. s r.o.
Sídlo: Tyršova 143/7, 697 01 Kyjov
IČ: 41513100
Zastoupený: Bohumil Marada, jednatel společnosti

Popis předmětu zakázky:
Zakázka je rozdělena na dvě samostatné části. Předmětem jednotlivých částí jsou dodávky následující technologie pro recyklaci stavebních odpadů:
• ČÁST 1: Hrubotřídič
• ČÁST 2: Pásové rypadlo
Popis jednotlivých částí zakázky je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky a to dle výše uvedeného dělení na části označené číslicemi 1 a 2.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 9. 2017 v 15:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Předpokládaná hodnota zakázky:
Předpokládaná hodnota zakázky pro ČÁST 1 je 4.800.000,- CZK bez DPH.
Předpokládaná hodnota zakázky pro ČÁST 2 je 5.300.000,- CZK bez DPH.

Nejedná se o zadávací řízení dle ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Účastník může předložit nabídku na jednu část, nebo na všechny části zakázky, přičemž každá z částí bude mít stanoveno samostatné hodnocení. Účastník předloží nabídku na každou část zakázky samostatně.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 10 100 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Rypadla
  • Stroje pro třídění a prosévání
Datum ukončení příjmu nabídek 07.09.2017 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název MYKOL spol. s r.o.
IČO 41513100
Adresa
Tyršova 143/7
69701 Kyjov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2016-007433

Nahoru