Výpis systémových zpráv

Dodávka technologie pro společnost TAUBENHANSL, s.r.o. - III.

Datum uveřejnění 19.03.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 19.03.2018
Označení verze Aktuální  (16.05.2018 16:27:54)
Systémové číslo P18V00001978
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka technologie pro společnost TAUBENHANSL, s.r.o. - III.
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: TAUBENHANSL s.r.o.
Sídlo: Masarykova 189, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn
IČ: 63508591
Zastoupený: Josef Taubenhansl, jednatel

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka následujícího technologického vybavení:
• Vláknový laser
• Ohraňovací lis
Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 23. 4. 2018 v 10:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Předpokládaná hodnota zakázky je 600 000,- EUR bez DPH.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Plzeňský kraj
Předmět CPV
  • Obráběcí a tvářecí stroje s laserem a obráběcí centra
  • Lisy
Datum ukončení příjmu nabídek 23.04.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodávka technologie pro společnost TAUBENHANSL, s.r.o. - III.
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název TAUBENHANSL s.r.o.
IČO 63508591
Adresa
Masarykova 189
34601 Horšovský Týn
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-011363

Nahoru