Výpis systémových zpráv

Dodávka technologie mražení, balení a skladování pro společnost NOPEK a.s.

Datum uveřejnění 22.12.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 22.12.2017
Označení verze Aktuální  (21.03.2018 19:10:17)
Systémové číslo P17V00009333
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka technologie mražení, balení a skladování pro společnost NOPEK a.s.
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: NOPEK, a.s.
Sídlo: náměstí Pod kaštany 724, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 15030075
Zastoupený: Bohumilem Štanglicou, předsedou představenstva

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka komplexní navazující technologie pro hluboké zmrazení a následnou logistiku balení a skladové expedice v rámci pekařského provozu. Tato technologie se skládá z několika vzájemně provázaných technologických celků, jejichž rozsah je definován následovně:
• Spirálový šoker
• Technologie balení
• Technologie mražení a chlazení
• Linka na paletizaci a regálový sklad
Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 23. 2. 2018 v 15:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 75 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Mrazící zařízení
  • Balící stroje
Datum ukončení příjmu nabídek 23.02.2018 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodávka technologie mražení, balení a skladování pro společnost NOPEK a.s.
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název NOPEK, a.s.
IČO 15030075
Adresa
náměstí Pod kaštany 724
56601 Vysoké Mýto
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-023662

Nahoru