Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Dodávka technologie drcení a třídění pro...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 13.07.2017  
Datum zrušení 08.09.2017
Datum zahájení zadávacího řízení 13.07.2017
Označení verze Aktuální  (11.09.2017 17:35:53)
Systémové číslo P17V00004950
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka technologie drcení a třídění pro společnost ECO - RETEL s.r.o.
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: ECO - RETEL s.r.o.
Sídlo: Mladá Boleslav, Klaudiánova 124/7, PSČ 29301
IČ: 27170284
Zastoupený: Václav Sedláček a Aleš Juranka, jednatelé

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka následujícího technologického vybavení určeného pro drcení a třídění:
• Čelisťový drtič
• Velkokapacitní hrubotřídič
Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 8. 2017 v 15:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 13 900 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Liberecký kraj
Předmět CPV
  • Stroje pro třídění a prosévání
  • Stroje na drcení
Datum ukončení příjmu nabídek 17.08.2017 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název ECO - RETEL s.r.o.
IČO 27170284
Adresa
Klaudiánova 124
29301 Mladá Boleslav
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2016-007749

Nahoru