Výpis systémových zpráv

Dodávka serverů a zálohovacích mechanik

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 10.08.2012  
Datum zrušení
Datum zahájení zadávacího řízení 08.08.2012
Označení verze Aktuální  (04.10.2012 10:06:53)
Systémové číslo P12V00001835
Stav zakázka byla zrušena (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka serverů a zálohovacích mechanik
Druh Dodávky
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka serverů a zálohovacích mechanik“ je dodávka serverů, zálohovacích mechanik a vybavení serverovny aj. (dále též „komponenty“) podle technických podmínek uvedených v odst. 6.1. této ZD.
Zadavatelem požadované technické podmínky a úroveň souvisejícího vybavení či další podmínky délky záruky, 100% kompatibility aj. jsou stanoveny v tabulkách v odst. 6.1.1. až 6.1.6. této ZD.
Kompletně vyplněné tabulky v odst. 6.1.1. až 6.1.6. této ZD, podle pokynů uvedených v kap. 6.1. této ZD, musí být nedílnou součástí nabídky a tedy i součástí vymezení předmětu návrhu smlouvy (možné i jako příloha návrhu smlouvy).
Uvedené technické podmínky jsou stanoveny jako minimální. Všechny technické podmínky musí být splněny nebo mohou být překročeny. Uchazeč je oprávněn nabídnout výhodnější technické, ale i cenové podmínky než nabízí běžným zákazníkům. Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabízené komponenty zaručovaly plnou kompatibilitu se stávajícím ICT zadavatele (viz odst. 6.2. této ZD).
Uchazeč tedy nesmí nabídnout komponentu, která nebude splňovat nebo překračovat všechny uvedené technické podmínky anebo bude nekompatibilní s vybavením zadavatele.
Nabídka musí zahrnovat celý rozsah předmětu plnění.
Případné obchodní značky nebo názvy uvedené v tabulkách jsou uvedeny referenční typy konkrétních obchodních značek a slouží jako příklad min. požadované konfigurace.

Zásadní podmínkou pro nabízené komponenty je plná kompatibilita dle podmínek v odst. 6.2. této ZD. Všechny dodané komponenty musí být od jednoho výrobce z důvodů vzájemné kompatibility a kompatibility se stávající infrastrukturou zadavatele (viz kap. 5. této ZD.). Všechny požadované komponenty musí být nabídnuty a dodány pouze jako nové a originální komponenty – tedy nerepasované či jinak upravované.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 6 666 666,00 Kč
Druh ZŘ Ostatní zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb.
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 7202011023084
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Servery
Lhůta pro podání žádostí o účast
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
IČO 69797111
Adresa
Rašínovo nábřeží 390/42
12800 Praha
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60052436

Nahoru