Výpis systémových zpráv

Dodávka pro společnost MOS technik s.r.o.

Datum uveřejnění 21.11.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 22.11.2018
Označení verze Aktuální  (24.01.2019 12:08:16)
Systémové číslo P18V00009105
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka pro společnost MOS technik s.r.o.
Druh Dodávky
Popis Předmět zakázky
Název: „Dodávka pro společnost MOS technik s.r.o.“
Zakázka je složená z dodávky včetně příslušenství s možností dílčího plnění.
S ohledem na povahu předmětu plnění je předmětná zakázka rozdělena na tři následující části (bloky):
Část 1) Vertikální tříosé CNC obráběcí centrum
Část 2) Obráběcí nástroje a příslušenství pro obráběcí centrum
Část 3) CAM systém – Software pro tvorbu NC programů
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na tři části výběrového řízení nebo pouze na některou část či některé části výběrového řízení.

Předmětem této zakázky je dodávka nových technologií (tj. které nebyly předmětem odpisu) blíže specifikovaných touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění zakázky, a to zejména:
• dopravu předmětu zakázky na místo určení, vybalení a kontrolu,
• instalaci předmětu zakázky zahrnující jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům,
• daně, clo a poplatky spojené s dodávkou předmětu zakázky,
• uvedení předmětu zakázky do plného provozu zahrnující jeho instalaci, odzkoušení a ověření správné funkce, jeho seřízení,
• zkušebním provozu a zaškolení obsluhy zadavatele jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných při pořízení technologie.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 600 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • CNC soustruhy
  • Balík programů pro CAM (počítačově podporovaná výroba)
Datum ukončení příjmu nabídek 02.01.2019 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název MOS technik s.r.o.
IČO 29381045
Adresa
Jižní 724
74235 Odry
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-040677

Nahoru