Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Dodávka přístrojů pro Městskou nemocnici Čáslav...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 18.10.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 15.10.2018
Označení verze Aktuální  (18.01.2019 12:32:28)
Systémové číslo P18V00008389
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka přístrojů pro Městskou nemocnici Čáslav - Defibrilátory, Kardiotokografy a EKG, Lůžka - část 3 Lůžka
Druh Dodávky
Popis Tato karta je určena pro ČÁST 3 - Lůžka. Budou zde uvedeny veškeré údaje týkající se dané části. PRO PPODÁNÍ NABÍDKY PRO ČÁST 3 POUŽIJTE TUTO KARTU.

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 části v souladu s ust. § 35 zákona, a to:

ČÁST 1: Defibrilátory
ČÁST 2: Kardiotokografy a EKG
ČÁST 3: Lůžka


Blíže specifikováno v příloze - Minimální technické podmínky pro část 1 - 3.

Nabídku je možné podat pro jednu či více části. Nabídka se podává pro každou z částí samostatně.

Předmětem veřejné zakázky platné pro část 1 - 3 je rovněž:
• doprava;
• montáž;
• instalace;
• zprovoznění;
• instruktáž dle ust. § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů;
• provádění veškerých potřebných předepsaných prací dle doporučení výrobce v souladu se zákonem 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a normou ČSN 62353 (především PBTK, případně kalibrace, ověření nebo jiné předepsané servisní činnosti);
• záruční servis v délce 36 měsíců;
• dále pak předání veškerých dokladů, které se k dodanému zboží vztahují [dodací list; návod k obsluze v českém jazyce 1x v tištěné formě, 1x v elektronické podobě na CD nosiči; certifikát CE a prohlášení o shodě (ES prohlášení o shodě) podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů; protokol o instruktáži dle ust. § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů];

Zadavatel požaduje dodávku nových přístrojů, nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů.

Přístroj musí splňovat minimální technické parametry specifikované zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Dodavatel je povinen ve své nabídce uvést, zda instalace a provoz předmětu plnění vyžaduje splnění zvláštních podmínek ze strany zadavatele (např. z hlediska požadavků na kapacitu inženýrských sítí, dodávky vody, medicinálních plynů atd.) a pokud ano, uvést detailně tyto zvláštní podmínky.

Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných a odborných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

Dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 484 431,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2018-035496
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči
  • Lůžka pro použití ve zdravotnictví
Datum ukončení příjmu nabídek 19.11.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodávka přístrojů pro Městskou nemocnici Čáslav - Defibrilátory, Kardiotokografy a EKG, Lůžka - část 3 Lůžka
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městská nemocnice Čáslav
IČO 00873764
Adresa
Jeníkovská 348
28601 Čáslav
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 230523

Nahoru