Výpis systémových zpráv

„Dodávka požárních dopravních automobilů II“

Datum uveřejnění 21.04.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 21.04.2016
Označení verze Aktuální  (25.04.2017 07:43:35)
Systémové číslo P16V00004269
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „Dodávka požárních dopravních automobilů II“
Druh Dodávky
Popis Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks nových, plně funkčních a kompletních požárních dopravních automobilů specifikovaných v přílohách č. 8, 8a a 8b zadávací dokumentace.
Automobily musí splňovat požadavky:
a) stanovené předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,
b) stanovené Vyhláškou 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky ve znění Vyhlášky 53/2010 a Vyhlášky 247/2001 o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění Vyhlášky 226/2005 Sb. Tyto legislativní požadavky musí být doloženy certifikátem prokazujícím jejich splnění, vystavených nezávislou autorizovanou osobou. Tento certifikát musí zhotovitel dodat nejpozději při předání vozidla.
c) uvedené v technické specifikaci, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.
d) všechny popisy umístěné na vozidle musí být uvedeny v českém jazyce.
e) všechny úložné schránky musí být opatřeny pevně upevněnými a trvanlivými popisy – seznamy předepsaného příslušenství.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 480 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 641879
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Požární vozidla
Datum ukončení příjmu nabídek 20.05.2016 09:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „Dodávka požárních dopravních automobilů II“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Kopřivnice
IČO 00298077
Adresa
Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 213955

Nahoru