Výpis systémových zpráv

Dodávka nové úsporné technologie pro společnost Naděžda Klíčová

Datum uveřejnění 31.07.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 31.07.2018
Označení verze Aktuální  (17.09.2018 17:38:30)
Systémové číslo P18V00006325
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka nové úsporné technologie pro společnost Naděžda Klíčová
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: Naděžda Klíčová
Sídlo: Mnichov 311, 793 26 Vrbno pod Pradědem
IČ: 45179255
Zastoupený: Naděžda Klíčová

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka následujícího technologického vybavení:
• Pásové rypadlo
Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 8. 2018 v 10:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 705 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Rypadla
Datum ukončení příjmu nabídek 17.08.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodávka nové úsporné technologie pro společnost Naděžda Klíčová
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Naděžda Klíčová
IČO 45179255
Adresa
Mnichov 311
79326 Vrbno pod Pradědem
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-011193

Nahoru