Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Dodávka nábytku pro společnost AIR TEAM, s.r.o.

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 17.02.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 17.02.2018
Označení verze Aktuální  (04.06.2019 09:54:23)
Systémové číslo P18V00001138
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka nábytku pro společnost AIR TEAM, s.r.o.
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: AIR TEAM, s.r.o.
Sídlo: Masarykovo náměstí 354, 664 71 Veverská Bítýška
IČ: 28287517
Zastoupený: Ing. Petrem Polákem, jednatelem společnosti

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka nábytku a dalšího interiérové zařízení objektu na adrese Masarykovo náměstí 354, 664 71 Veverská Bítýška, v rámci budování avionického centra, servisního avionického střediska a školícího avionického střediska.
Zakázka je rozdělena na 2 části, které jsou obě zadávány v tomto výběrovém řízení:
Část 1 – Dodávka nábytku pro avionické centrum v 2. NP budovy,
Část 2 - Dodávka nábytku pro školicí avionické středisko v 3. NP budovy.
Každý dodavatel se může účastnit a podat svou nabídku na libovolnou část zakázky. Dodavatel může podat nabídky i na obě části zakázky.
Podrobnosti a specifikace předmětu této zakázky jsou uvedeny v dokumentu AVIONICKÉ CENTRUM – VEVERSKÁ BITÝŠKA, KNIHOVNA NÁBYTKU, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a v závazném vzoru kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Další podrobnosti a specifikace předmětu části 1 této zakázky jsou uvedeny v dokumentu Výpis mobiliáře – 2. NP, který tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Další podrobnosti a specifikace předmětu části 2 této zakázky jsou uvedeny v dokumentu Výpis mobiliáře – 3. NP, který tvoří Přílohu č. 4 zadávací dokumentace.
S vybraným dodavatelem bude pro každou část zakázky uzavřena samostatná kupní smlouva.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 3. 2018 v 10:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Předpokládaná hodnota zakázky je 1 196 423,- CZK bez DPH.
Předpokládaná hodnota části 1 zakázky je 728 000,- CZK bez DPH.
Předpokládaná hodnota části 2 zakázky je 468 423,- CZK bez DPH.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 196 423,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Nábytek
Datum ukončení příjmu nabídek 13.03.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název AIR TEAM, s.r.o.
IČO 28287517
Adresa
Masarykovo náměstí 354
66471 Veverská Bítýška
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-006285

Nahoru